Ole Gunnar Folde

Hans Grønli og Ole Gunnar Folde
Hans Grønli (t.v) og Ole Gunnar Folde

Pensjonert adjunkt med fagene historie og psykologi fra NTNU – bosatt i Hessdalen.

  • Bokprosjektet «Roser i skrinn jord», utgitt 2008.
  • Manusforfatter av utespelet «Slaget ved Engan skanse 1679».
  • Tidligere styremedlem i Gauldal historielag og Ålen historielag.

 

Hans Grønli

Pensjonert landmåler fra Norges Landbrukshøgskole – bosatt i Ålen.

  • Særoppgave om Børre H. Langland ved Trondheim katedralskole 1963.
  • Har holdt foredrag om Børre Langland i mange ulike forsamlinger.
  • Har vært styremedlem i Ålen Bygdemuseums venner.