Bonden og foregangsmannen

Børre Hansen Langland ble født på gården Langland i Ålen 29.januar 1732. Dette var bare 14 år etter  Armfeldthærens herjinger i Gauldalen og Ålen var en ganske fattig og utarmet fjellbygd.002

Hans bestefar kom fra Sverige, kanskje som svensk soldat, rundt 1680. Hans far Hans Bjørnsen var gift med Maret Larsdatter Djupdal. Han var beskjeftiget med arbeid for Røros Kobberverk og ved Dragås hytte, sannsynligvis med arbeid av teknisk art. Han kjøpte gården av fru Schøller i Trondheim  i 1751 og ble selveiende bonde. Det er mye som tyder  på at både bestefaren og faren til Børre var begavede menn som var høyt aktet i bygdesamfunnet.

Gården ble etter hvert «Ferdasgård», og de mange gjennomreisende, både nord- og sørgående, brakte nok med seg både nyheter og inspirasjon til den unge Børre.

Vi vet ikke så mye om Børre i ungdomsårene , men det er tydelig at han i ung alder hadde svært allsidige interesser og ble etterhvert en foregangsmann innen jordbruk. Han forbedret avlingene, han var en betydelig korndyrker, han var den første i Ålen som satte poteter og han fikk til bygden en smed fra Stjørdal som smidde over 30 jernploger.langlandsgarden

Han var svært skrive- og lesekyndig, noe var ganske uvanlig på den tiden. Han begynte å skrive dagbok rundt 1760, en bok som er delvis bevart og befinner seg på Statsarkivet i Trondheim.

Gjennom denne dagboka får vi ganske godt innblikk i personligheten Børre Hansen Langland.

Han skriver selvfølgelig om det daglige liv og virke på gården, om været, om avlingene, om sorger og gleder, men også om solen og månen og planetene. Han skriver om hendelser ute i verden, om den franske revolusjon, om mordet på kong Gustav III i Sverige og diverse andre filosofiske betraktninger.