Ålbygg

Bonde

Foregangsmann

Oppfinner

Multikunstner

Fremragende håndverker

hele-klokka

INNSAMLING AV STOFF OG FOTOS – TA KONTAKT!

Nå når vi har prioritert å lage en hjemmeside, er siktemålet å skape interesse for prosjektet pluss at alle som har noe å bidra med kan gi tilbakemelding via e-post eller telefon. Hvem har oppbevart et «Langland-ur» eller andre gjenstander fra hans produksjon, eller finnes det gamle fotos fra Holtålen/Fjellregionen som er knyttet til håndverk, gruve- eller gårdsdrift? Jo eldre – jo bedre! Har du/dere teknisk mulighet for å oversende scannede fotos med enkel tekst, er det tidsbesparende, men vi stikker gjerne innom med scanner, kamera og penn.

Vi håper på mange spennende oppdrag! 

Hans Grønli (mottar informasjon fra Ålen/Fjellregionen) Tlf. : 95944254                      

E-postadresse: hans@boerrelangland.no

Ole Gunnar Folde (mottar informasjon fra Gauldal/Trøndelag++) Tlf.97782361

E-postadresse: ole.gunnar@boerrelangland.no